Royal Blue 12mm Paisley Flat Back Gems

Royal Blue 12mm Paisley Flat Back Gems

  • £1.65
Tax included.


  • 12mm Paisley Flat Back Gems
  • Royal Blue Colour
  • Can be sewn on
  • 10g packs